Perfil del contractant | Marratxí.es

Perfil contractant

2017

Projecte de Millora del drenatge en diferents localitzacions del terme

Accedir als documents

Projecte de “Construcció de la xarxa de clavegueram des Garrovers”

Accedir als documents

Projecte de “Dotació xarxa de clavegueram zona de Can Domingo, Sa Cabaneta”

Accedir als documents

Projecte de “Construcció de la xarxa de clavegueram de Son Caulelles”

Accedir als documents

Projecte de millora de voravies i asfalts de varis vials de Marratxí

Accedir als documents

Projecte de renovació de la instal.lació d’enllumenat públic als carres Teixidors i Conradors del Polígon de Marratxí

Accedir als documents

Projecte de carril bici i voravia per a vianants en paral.lel a la carretera d’Inca

Accedir a la documentació

Servei municipal de menjar a domicili, segons plecs de condicions rectificats per decret de batlia de data 28-06-2017

Núm d’expedient: Se 2/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació: ordinaria

Procediment: obert

Termini de presentació de licitacions: Fins dia 21 de juliol de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: 9.000 € anuals/iva exclòs

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

Accedir als documents

Auditoria de l'estat de la xarxa de subministrament d'aigua potable dels sectors primer i segon del TM de Marratxí

Núm. d’expedient: Se 4/2017

Tipus de contracte: Serveis

Tramitació: Ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 14 de juliol de 2017 a les 14 hores.

Preu del contracte: 40.161’62 € iva exclòs

Duració del contracte: Quatre mesos

Accedir a la documentació

Servei de mutua per a donar cobertura als accidents de treballs i malalties professionals, així com les contingències comunes del personal al servei de l'Ajuntament

Núm d’expedient: Se 3/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació : Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 14 de juliol de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: Veure clàusula A del Plec de Clàusules Administratives Particulars.

Duració del contracte: Quatre anys

Accedir als documents

Contracte Administratiu Especial per dur a terme la gestió del Camp Municipal de Son Caulelles, amb explotació del bar

Núm. d’expedient: Ad. Esp. 5/2017

Tipus de contracte: Administratiu Especial

Tramitació : Ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 14 de juliol de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: Cànon anual de 7.662’78 € a l’alça.

Duració del contracte: Dos anys prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

Accedir als documents


Servei de menjar a domicili

Núm d’expedient:  Se 2/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació: Ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de licitacions: Fins dia 7 de juliol de 2017 a les 14 hores.

Preu de licitació: 9.000 € anual/iva exclòs

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

Accedir als documents

Contracte administratiu especial per a dur a terme la gestió del Camp de futbol de sa Nova Cabana, amb explotació del bar

Núm d’expedient: Ad. Esp. 4/2017

Tipus de contracte: Administratiu Especial

Tramitació: Ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 7 de juliol de 2017 a les 14 hores.

Preu de licitació: Cànon anual  de 6.500 € a l’alça

Duració del contracte: Dos anys prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

Accedir als documents

Subministrament de 5 màquines multifunció en color per a diferents àrees de l'Ajuntament, mitjançant arrendament (renting) amb opció de compra

Núm d’expedient: Re 1/2017

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació : Ordinaria

Procediment : Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 7 de juliol de 2017 a les 14 hores.

Preu de licitació: Veure clàusula A del Plec de condicions

Duració del contracte: 48 mesos

Accedir als documents

Subministrament del vestuari de la Policia Local per l'estiu 2017/hivern 2018

Núm expedient: Su 6/2017

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació: ordinaria

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 7 de juliol de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: 41.322’31 € anual/iva exclòs

Duració del contracte: Un any, prorrogable per un any mes (1+1)

Accedir als documents

Projecte integrat de modificació del projecte de reforma del convent de Ses Monges de Pòrtol i ampliació per a Centre de Dia

Accedir als documents

Projecte integrat d'obra i activitat de l'edifici polivalent i recinte firal

Accedir als documents

Subministrament de material per reparació d'enllumenat públic

Núm d’expedient : Su 5/2017

Tipus de contracte : Subministrament

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 7 de juny de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: 30.000 € anuals/iva exclòs

Duració del contracte: Dos anys prorrogables per dos anys mes (2+1+1)

Accedir als documents

Subministrament d'uniformes i material de seguretat per els treballadors de l'àrea de vies i obres i de l'àrea de medi ambient

Nº d’expedient: Su 4/2017

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 7 de juny de 2017 a les 14 hores.

Preu de licitació: 21.750 € /anuals/iva exclòs

Duració del contracte: dos anys, prorrogables per dos anys mes (2+1+1)

Accedir als documents

Ampliació d’un aparcament a l’aire lliure per a trailers al Polígon Industrial de Marratxí

Accedir als documents

Servei de redacció del projecte d'obres de construcció de la xarxa de clavegueram d'Es Garrovers


Núm . d’expedient: Se 5/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 22 de maig de 2017 a les 14 hores.

Preu de licitació: 46.200 € iva exclòs

Duració del contracte: un mes i mig

Accedir als documents

Servei de redacció de projecte d'obres de construcció de la xarxa de clavegueram de Son Caulelles

Núm. expedient: Se 6/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 22 de maig de 2017, a les 14 hores.

Preu de licitació: 28.438’80 € iva exclòs

Duració del contracte: un mes i mig

Accedir als documents

Serveis, activitats, actuacions i bar de les Festes de Sant Marçal 2017

Núm. d’expedient: Ad. Esp 1/2017

Tipus de contracte: Administratiu Especial

Tramitació: ordinària

Procediment: obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 22 de maig de 2017 a les 14 hores.

Preu de licitació: 56.200 € iva exclòs.

Accedir als documents aquí

Servei de menjar a domicili

Núm d’expedient: Se 02/2017

Tipus de contracte: Servei

Tramitació: Ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 22 de maig de 2017,  a les 14 hores.

Preu de licitació: 9.000 € anual/iva exclòs

Duració del contracte: Dos anys, prorrogables per dos anys mes (2+1+1)

Accedir als documents aquí

Subministrament de material fungible d’informàtica original i compatible

Núm. d’expedient: SU 2/2017

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 8 de maig de 2017

Preu de licitació: Preus unitaris que figuren a l’Annex III, sense que l’import anual superi els 9.000 € iva exclòs.

Accedir als documents

Obres de reforma de la planta baixa de l'edifici de l'Ajuntament

Num, exp.: Obr 10/2016

Procediment: Procediment Negociat sense publicitat

Accedir als arxius

Subministrament d’un vehicle 100% elèctric tipus L (Furgoneta) pel Negociat de Medi Ambient

Núm. d’Expedient: SU 03/2017

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions:  durant els 8 dies naturals següents a la publicació de l’anunci en el BOIB

Preu licitació: 22.963,25 €, iva exclòs

Duració del contracte: 3 mesos

Accedir als arxius

 

Obres de millora de voravies i asfalts de vials de Marratxí per procediment obert

Núm. Expedient: OBr 4/2016

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: fins dia 02 de març de 2017, a les 14:00 hores

Duració del contracte: 2 mesos

Accedir als arxius

Subministrament d'un vehicle 100% elèctric pel Negociat de Medi Ambient (Licitació deserta)

Núm. d’Expedient: Su 01/17

Tipus de contracte: Subministrament

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: fins dia 20 de febrer de 2017 a les 14,00 hores.

Preu licitació: 21.357,35 €, iva exclòs

Duració del contracte: 3 mesos

Accedir als documents

OBRES DE MILLORA DE VORAVIES I ASFALTS DE VIALS DE MARRATXÍ PER PROCEDIMENT OBERT (licitació suspesa)


Núm. Expedient: OBr 4/2016

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: durant els 15 dies naturals següents a la publicació de l’anunci en el BOIB

Duració del contracte: 2 mesos


Refos_asfaltats_oct2016.pdf

  • ( 4 MB ) - [ 30-01-2017 12:00:17 ] - [ Firma Digital SHA1: bd123a60af9917e7aef0a310c1f4523ff009fc22 ]

Edicte-licitació-BOIB-13-31-01-171.pdf

  • ( 155 kB ) - [ 31-01-2017 13:46:22 ] - [ Firma Digital SHA1: 9b6ee60f012207a37901acdd29f4fe1efa0b7bfd ]

Nota-informativa-voravies-i-asfalts.pdf

  • ( 23 kB ) - [ 31-01-2017 14:14:47 ] - [ Firma Digital SHA1: 475bba9fdfbd298808e4d3d276eff1084bf556ec ]

Nota-informativa-Suspensió-Licitació.pdf

  • ( 225 kB ) - [ 09-02-2017 11:30:19 ] - [ Firma Digital SHA1: 73622443b14aa0b01eefa5ed87be1e1707bbe02c ]

2017-01-09-PCAP-Millora-de-voravies.pdf

  • ( 308 kB ) - [ 13-02-2017 11:27:58 ] - [ Firma Digital SHA1: 2350dc1c2bb0bb8828f66ecd2d9b2cc058bd9a50 ]


OBRES D’ELIMINACIÓ DE LLUMINÀRIES DE VVMM I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA PER PROCEDIMENT OBERT

Núm. Expedient: Obr 8/2016

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: fins dia 15-02-17 a les 14 hores.

Preu licitació: 558.301,00 €, iva exclòs.

Duració del contracte: 5 mesos


Accedir als documents

OBRES DE REFORMA I MILLORA D’ITINERARIS PER VIANANTS I CICLISTES DE LA ZONA DE SA CABANA PER PROCEDIMENT OBERT

Núm. Expedient: Obr 3/2016

Tipus de contracte: Obres

Tramitació: Urgent

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: fins dia 15-02-17 a les 14 hores.

Preu licitació: 260.540,69 €, iva exclòs

Duració del contracte: 5 mesos

Accedir als documents


Servei de disseny, muntatge, lloguer, desmuntatge de carpes i altres elements amb motiu de la XXXIII Fira del Fang, explotació del bar, vigilància nocturna i redacció del Pla d'Autoprotecció

Accedir als documents2016

Per a accedir als Perfil del contractant d’anys anteriors a 2017, han de fer clic sobre el següent enllaç:

Perfil del contractant fins a 2016

Disponible en: Catalán

Ús de Cookies

Aquest lloc web utilitza Cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l`enllaç per a més informació. ACEPTAR