Parentalitat Positiva

Exercici de la parentalitat positiva es refereix al comportament dels pares fonamentat en l’interès superior de l’infant, que té cura, desenvolupa les seves capacitats, no és violent i ofereix reconeixement i orientació que inclouen l’establiment de límits que permetin el ple desenvolupament de l’infant.