Ajuda a Domicili

El Servei d’Ajuda a Domicili (SAD), una de les prestacions més importants de l’àrea de Serveis Socials Comunitaris Bàsics de Marratxí, atén unes 70 persones en el municipi, la major part de les quals tenen més de 65 anys. Vuit d’aquestes persones manifesten dependència acreditada. Aquests 70 usuaris suposen un increment del 40% (amb 20 persones més) respecte als exercicis de 2016 i 2017, en què eren unes 50.

El d’Ajuda a Domicili és un servei que, dotat amb un equip de nou treballadores familiars, inclou distints aspectes emmarcats en dos grans àmbits: d’una banda, atenció personal (higiene i cura, suport al seguiment mèdic i presa de medicació, mobilitzacions, acompanyament fora del domicili o suport emocional…) i, de l’altra, aprenentatge d’hàbits (manteniment de l’habitatge, socialització, tasques d’atenció i cura a menors, pautes d’higiene…). A dia d’avui, unes 60 persones reben atenció a domicili, mentre que altres vuit són acompanyades en gestions fora de casa.

Menjar a domicili

El servei de Menjar a Domicili, incorporat fa poc temps, ofereix als usuaris la possibilitat de rebre dinar i/o berenar sopar a ca seva. A dia d’avui, a Marratxí en fan ús 21 persones.

Teleassistència

La prestació de Teleassistència permet que l’usuari, equipat amb un dispositiu que du amb ell, pugui activar les 24 hores del dia un servei d’alarma que contacta amb la Creu Roja instantàniament. Actualment, són 153 les persones del municipi que fan ús d’aquest servei. Els anys 2017 i 2016, els usuaris eren un centenar.

Contacta’ns