Equip de govern | Marratxi.es

Equip de Govern

JFC Batle Marratxí

Joan Francesc Canyelles - Batle de Marratxí

El Gabinet de Batlia és el departament d’assistència immediata al Batle, integrat per secretària i personal de confiança, exerceix funcions d’assessorament al Batle en matèria d’organització d’actes, comunicació, imatge i relacions institucionals, facilitant també la coordinació entre les altres delegacions i departaments de l’Ajuntament de Marratxí. Batle: Joan Francesc Canyellesbatlia@marratxi.es

Urbanisme i Habitatge: L’Àrea d’Urbanisme i Habitatge s’encarrega de la planificació urbanística del municipi, indica com i cap on i en quina mesura ha de créixer el nucli urbà. A més, tramita tots els projectes de noves edificacions i atorga les corresponents llicències d’obres i activitats.


Aina Amengual Més per Marratxí

Aina Amengual - Serveis socials i Educació

Educació: manteniment infraestructura centres escolars, relació amb els Consells escolars, guarderies infantils, programa de mediació intercultural dins els centres escolars, coordinació programa d’activitats didàctiques per a escolars, activitats educatives de temps lliure, etc.

Es el servei de primera acollida al ciutadà que acudeix amb problemàtica social i on es valora d’una manera integral la situació personal, familiar i comunitària de la persona usuària. Es valora la necessitat de derivar a altres recursos.

Els serveis socials son un conjunt d’actuacions i recursos amb la finalitat de millorar la qualitat de vida dels ciutadans. L’objectiu es atendre i prevenir situacions de dificultat social a persones, famílies i col•lectius que per diverses raons, necessiten ajuda i protecció per a la seva integració social.

Aina Amengualaamengual@marratxi.es

Pàgina de l'Àrea

Sion Mates copia

Sion Mates - Defensor del ciutadà i Transparència

El Defensor del ciutadà és la figura que vetlla pel correcte funcionament de les relacions entre l’Ajuntament i els veïnats. Atén les preguntes, queixes i possibles millores en l’atenció ciutadana del Consistori.

En matèria de Transparència, l’àrea s’encarrega d’establir, implementar i garantir tots els processos d’informació pública per part de l’Ajuntament i les seves àrees cap a la ciutadania amb caràcter proactiu i a petició dels interessats.

Sion Mates: smates@marratxi.es

Pàgina de l'Àrea

Josep Ramis Cultura Fires i Festes quadre

Josep Ramis - Esports, Cultura, Fires i festes i Patrimoni històric

Cultura: És la responsable de dur a terme tota la programació anual d’actes de caire cultural com ara concerts i exposicions. Per això, porta la gestió dels espais culturals públics de Marratxí. També s’encarrega de les Biblioteques Municipals, del Museu del Fang, de l’Escola Municipal de Música, Toponímies, Escola Ceràmica, Escola de Música, etc.

S’ocupa del contacte permanent i coordinació amb els nuclis de població, les diferents barriades i les associacions veïnals. També és la responsable d’organitzar els actes prevists per les fires i festes del Municipi.

jramis@marratxi.es

Pàgina de l'Àrea

Magdalena Moreno MÉS per Marratxí

Magdalena Moreno - Interior i Personal

L’àrea d’Interior és l’encarregada de coordinar els assumptes relacionats amb la política municipal, entre les diferents àrees i amb la resta de forces del consistori.

L’Àrea de Personal gestiona les altes i baixes de seguretat social, convocatòria d’oposicions, negociació de convenis, etc.

mmoreno@marratxi.es

Pàgina de l'Àrea

Miquel Cabot PSIB Marratxí

Miquel Cabot - Comunicació, Contractació, Joventut, Economia, Hisenda i Especial de Comptes

Comunicació: L’Àrea de Comunicació s’encarrega de les relacions amb els mitjans de comunicació. S’encarrega també de fer arribar la informació al ciutadà a través de la pàgina web www.marratxi.es , la revista municipal “Terra de Fang” i la ràdio municipal 92.9fm Cap de Premsa: Carlos Castells, email premsa@marratxi.es

Joventut: promoció i dinamització de l’activitat juvenil de municipi, coordinació i organització dels espais joves de Marratxí: Pòrtol, Pont d’Inca, Pla de Na Tesa.

Economia, Hisenda i Especial de Comptes: Aquesta àrea s’encarrega de gestionar els doblers recaptats mitjançant tases i impostos. L’àrea s’encarrega, a més, de la redacció dels pressuposts anuals.

mcabot@marratxi.es

Pàgina de l'Àrea

Cristina Alonso PSIB Marratxí

Cristina Alonso - Medi Ambient i Agricultura, Gent gran, Mobilitat, Transport públic, Neteja viària i Manteniment de parcs i jardins

L’àrea de Gent Gran de l’Ajuntament de Marratxí s’encarrega de la relació amb les diferents associacions de Gen Gran que existeixen en el municipi, així com, amb la Federació de la Gent Gran de Marratxí. S’encarrega de l’organització de cursos, excursions, sortides, adjudicació de subvencions, ajudes, etc.

calonso@marratxi.es

Pàgina de l'Àrea

Jero Sans PSIB Marratxí

Jero Sans - Promoció econòmica, Comerç, Empresa, Indústria i Turisme

L’Àrea d’indústria, turisme i comerç de recent creació (2007) ha adquirit la majoria de funcions de l’antiga àrea d’activitats econòmiques i compren els departaments d’indústria, turisme i comerç. L’objectiu principal de l’àrea és oferir la màxima informació i serveis a les més de 600 empreses del nostre municipi ubicades tant al polígon com als diferents nuclis de població. Per a que les mateixes tinguin un punt de contacte permanent amb l’Ajuntament de Marratxí es va crear el Punt d’informació Empresarial.

Des de l’àrea no sols s’ofereix un servei permanent a les empreses, sinó que es pretén prendre iniciatives que siguin funcionals per a tots els sectors relacionats amb la indústria, turisme i comerç.

jsans@marratxi.es

Pàgina de l'Àrea

Andrés Campuzado PSIB-PSOE

Andrés Campuzano - Vies i obres, i Serveis funeraris

L’Àrea de Contractació i Vies i Obres s’encarrega del funcionament dels serveis bàsics de l’Ajuntament i de la contractació dels serveis externs amb empreses proveïdores.

A més s’encarrega del manteniment de l’enllumenat públic, del manteniment de la senyalització vial i el manteniment de les voreres i asfalts.

L’àrea de Serveis Funeraris s’encarrega de l’actualització de títols de sepultura, tràmits administratius, expedició de taxes dels serveis funeraris per enterraments, trasllats i exhumacions, controlar l’estat de les sepultures, seguiment d’incidències, etc.

acampuzano@marratxi.es

Pàgina de l'Àrea

Humberto López

Humberto López - Ocupació, Formació, Treball, Salut i Consum i Patrimoni Municipal

Objectius generals de l’Àrea d’OFT:

Millorar la qualificació professional dels desocupats de Marratxí mitjançant programes i accions formatives que incrementin les seves possibilitats d’accedir a un lloc de feina.

Ajudar als treballadors a trobar feina i als empresaris a contractar als treballadors apropiats per satisfer les seves necessitats.

Augmentar les possibilitats d’ocupació de les persones que vulguin millorar la seva situació laboral, mitjançant accions individualitzades d’orientació laboral.

Oferir suport tècnic als promotors de noves empreses.

Informar sobre els plans de formació continua per a treballadors en actiu.
hlopez@marratxi.es

Pàgina de l'Àrea

Antoni Mangiova

Antoni Mangiova - Seguretat ciutadana, Participació ciutadana i Agenda Local 21

La Seguretat ciutadana és l’àrea on es vetllarà pel manteniment de l’ordre i tranquil·litat  dels diferents nuclis de Marratxí, posant els mitjans de l’Ajuntament per a promoure i garantir la seguretat.

L’Àrea de Participació ciutadana s’encarrega del foment, coordinació i implementació de processos de participació dels veïnats de Marratxí, tant els que tinguin caràcter permanent, com aquells puntuals que tinguin lloc al municipi.

En matèria d’Agenda Local 21, l’àrea és la responsable de cumplir i millorar els criteris mediambientals establerts per a l’ajuntament, amb caràcter proactiu i mantenint aquelles pautes marcades per la normativa.

tmangiova@marratxi.es

Pàgina de l'Àrea


Ús de Cookies

Aquest lloc web utilitza Cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l`enllaç per a més informació. ACEPTAR