Animals Perduts

L’ajuntament té un conveni de col·laboració amb la Fundació Natura Parc per a la recollida d’animals de companyia perduts o abandonats a la via pública i el seu hostalatge i gestió, d’acord amb la normativa vigent, al Centre de Protecció d’Animals Domèstics (CEPAD) (que pertany a Natura Parc).
En cas que una persona hagi perdut / trobi un animal perdut o abandonat, es pot posar en contacte amb Medi Ambient o Natura Parc, perquè li indiqui les passes a seguir.

Medi Ambient Natura Parc
 • Telèfon: 971 607 502
 • Direcció: Camí Son Ametller, 5, 07141 Marratxí, Illes Balears
 • Correu: mediambient@marratxi.es
 • Telèfon: 971 14 40 78
 • Direcció: Carretera de Sineu, Km 15,400, 07142 Santa Eugènia, Islas Baleares
 • Web: naturaparc.es

Adoptar (Palma)

Aquestes es poden realitzar, principalment, al CEPAD de Natura Parc, o bé al centre sanitari municipal de Son Reus (pertany a l’Ajuntament de Palma). Les persones interessades s’han de posar en contacte directament amb aquestes entitats.

Son Reus Natura Parc
 • Telèfon: 971 43 86 95
 • Direcció:  Carretera de Sòller km 8.2. 07120 Palma (Illes Balears)
 • Telèfon: 971 14 40 78
 • Direcció: Carretera de Sineu, Km 15,400, 07142 Santa Eugènia, Islas Baleares
 • Web: naturaparc.es

A més, a Marratxí també hi ha associacions de protectores d’animals.

>> Més informació

Cens Municipal

D’acord amb la legislació vigent, els propietaris de cans residents al terme de Marratxí estan obligats a censar-los a l’Ajuntament dins el termini de 6 mesos, comptadors des de la data del seu naixement. Si en el moment d’adquirir l’animal, aquest ja estigués censat pel seu anterior propietari, el nou posseïdor haurà de comunicar a l’Ajuntament, en el termini màxim d’un mes des dela seva adquisició, el canvi de titularitat de l’animal.

Els canvis en qualsevol dada relativa a l’animal – defunció, canvi del domicili de residència,… – s’hauran de comunicar a l’Ajuntament.

Per sol•licitar la inscripció en el Cens Municipal, els interessats han d’emplenar i presentar davant de qualsevol dels registres municipals de l’Ajuntament el formulari de sol•licitud creat a tal efecte.
>>Descarrega’l.

Així mateix, els interessats han d’aportar, juntament amb la sol•licitud emplenada, la documentació següent: còpia del DNI del propietari i còpia completa de la cartilla sanitària de l’animal.

La possessió d’un ca no registrat al Cens Municipal constitueix una infracció penalitzada amb una multa de fins a 300 €, segons la legislació vigent.

Correcans

A Marratxí hi ha fins a sis zones específiques destinades a l’oci i les necessitats dels cans i animals de companyia del municipi:

 • C/ Balanguera (Urb. Sa Cabana)

 • C/ Canyar (Urb. Pont d’Inca Nou)

 • C/ Coanegra (Urb. Ses Cases Noves)

 • C/ Violeta (Urb. Nova Cabana)

 • C/ Sèquia (Urb. Es Caülls)

 • C/ Ricardo Anckermann (Urb. Sa Vinya de Son Verí)

Excrements a la via pública

RESTA TOTALMENT PROHIBIT L’ABANDONAMENT D’EXCREMENTS A QUALSEVOL LLOC I LES MICCIONS A LES FAÇANES DELS EDIFICIS, PARCS INFANTILS I MOBILIARI URBÀ.

L’abandonament d’excrements a la via pública constitueix una infracció de l’Ordenança Municipal de Medi Ambient, amb sancions de fins a 300 euros.