SUBVENCIÓ AL PATRIMONI MUNICIPAL ARQUITECTÒNIC

El passat dia 15 de desembre es va obrir la convocatòria del 2022 sobre subvencions de l’Impost de Béns Immobles (IBI) de l’exercici 2021 per a immobles inclosos dins el Catàleg de Patrimoni Arquitectònic i Ambiental de Marratxí. El termini per entregar les sol·licituds és fins al pròxim 31 de març del 2022.

Les sol·licituds, juntament amb la documentació prevista a l’Ordenança reguladora de l’atorgament de subvencions a determinats béns immobles (BOIB, núm. 40,d e 21 de març de 2015), es poden presentar a qualsevol Oficina d’Atenció a la Ciutadania (OAC) de l’Ajuntament:

-Casa consistorial, camí de n’Olesa, 66 (Sa Cabaneta) tel. 971788100.

-Negociat de Cadastre, carrer Major, 2 (Pòrtol) tel. 971603204.

-Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), av. Antoni Maura, 56 (Pont d’Inca) tel. 971795145.

-Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC), c/. Cabana, 57 (Sa Cabana) tel. 971794643.