Campanya Matances i Triquinosi 2022/2023

L’Ajuntament de Marratxí, per tal de donar compliment al Decret 34/2009, organitzarà i controlarà una Campanya de Control Sanitari d’Animals de l’Espècie Porcina que es destinen al consum privat dins el terme municipal de Marratxí.

L’objectiu és informar als propietaris de porcs que han de ser sacrificats per a consum privat de l’obligatorietat de dur a terme una anàlisi de detecció de la triquinosi.

La campanya es durà a terme entre el 14 de novembre de 2021 i el 31 de març de 2023, ambdós inclosos.

Les famílies només podran sacrificar el nombre de porcs que siguin necessaris per a satisfer les seves necessitats de consum.

Queda totalment prohibida la venda dels productes resultants de a matança, així com la carn obtinguda.

Les persones interessades s’hauran de posar en contacte amb un dels veterinaris col.laboradors de la campanya.

Veterinaris Col.laboradors:

Nom Llinatges Municipi Telèfon1 Telèfon2 Adreça electrònica
Laura Gomila Marques Palma 666402115 laura@veterinaris-montuiri.com
Bartolome Matas Mir Palma 617450479 871943447 tolomatas@gmail.com
Andreu Josep Oliver Rullan Soller 653957370 971630710 andreuvet@gmail.com
Francisca Rossello Rigo Santanyi 652258048 971161231 Xisca20@hotmail.com
Antonio de Padua Sanchez Llabres Palma 629134197 971768164 antoszllabresveterinario@gmail.com
Salvatore Mele Palma 600038741 smelerosa@gmail.com
Eduardo David Mut Vicente Palma 676556060 eduardomut@gmail.com

Per a qualsevol dubte relatiu a la campanya es pot posar en contacte amb l’àrea de Salut i Consum (carrer Cabana 57), on  disposaran de bosses amb precinte per a la recollida de mostres.

Podeu descarregar el procediment complet a seguir en aquest enllaç.

Què és la triquinosi i que cal fer per prevenir-la?

La triquinosi és una malaltia causada per la triquina que es pot transmetre als humans a partir d’aliments procedents de porcs que contenen aquest paràsit.

La triquinosi es pot prevenir consumint carn i productes carnis controlats sanitàriament, en els que s’ha realitzat la recerca de triquina.

Una altre manea de prevenir-la és aplicant tractaments tèrmics. La calor destrueix les larves, però per a garantir la seva mort és necessari coure o rostir la carn fins que s’aconsegueixin a l’interior de les peces temperatures com a mínim de 80 graus durant uns minuts.

La congelació a temperatures molt baixes i durant molt de temps també destrueixen les triquines.