Catàleg d’arbres singulars

L’Ajuntament de Marratxí, a través de l’àrea de Medi Ambient, ha posat en marxa el pla de gestió de l’arbrat del municipi per conèixer el seu estat i per identificar les actuacions necessàries per elaborar una estratègia de llarg recorregut de millora de l’arbratge municipal. El pla, que tindrà una vigència de cinc anys i avaluarà més de 4.000 arbres en una primera fase.

El projecte contempla la identificació d’estratègies i directrius de conservació. Quan estigui acabat, s’exposarà a la ciutadania a fi de conscienciar del valor patrimonial d’arbratge i com a font de qualitat de vida. També establirà la necessitat de conservar i intervenir sobre l’arbrat només quan sigui menester.

Com és sabut, l’arbre aporta múltiples beneficis, i constitueix un element clau com a conformador de paisatge, en la infraestructura verda urbana i contribueix a reduir la temperatura i a disminuir els contaminants atmosfèrics, a més de reduir l’erosió del sol i la pol·lució acústica. Per aquestes raons, l’Ajuntament es posa al capdavant de l’impuls d’una eina fonamental, que pocs municipis disposen a l’illa, clau per a una estratègia local i determinant com a connector amb altres municipis pròxims.

Aquest pla es realitza en línia amb l’estratègia nacional d’infraestructura verda i de la connectivitat i restauració ecològiques, recentment aprovada pel Ministeri per a la Transició Ecològica, clau per a recuperar els ecosistemes espanyols i connectar-los entre si mateixos.