Des d’avui, dia 4 d’octubre, roman obert el termini de presentació de sol·licituds per dur a terme un projecte de lluita contra l’exclusió social promogut per l’Ajuntament. El termini acabarà dia 14 d’octubre; és a dir, deu dies hàbils a partir de la l’endemà de la publicació en el BOIB, cosa que es va produir ahir.

La convocatòria en qüestió té com a objectiu el desenvolupament d’un projecte d’integració amb la finalitat de promoure la inclusió activa i la millora de l’empleabilitat de les persones amb situació o risc d’exclusió social, preferentment residents a Marratxí. 

El projecte es durà a terme en el terme municipal de Marratxí, i les bases de la convocatòria ja estableixen que se subvencionarà la millor proposta que contengui activitats que desenvolupin mesures d’acompanyament i formació encaminades a la integració personal, social i laboral de dones en situació de risc d’exclusió social; activitats formatives per afavorir la inserció social i laboral per a persones de difícil incorporació al mercat laboral en situació de risc o exclusió social, a través de projectes formatius-ocupacionals; activitats de suport a mesures d’atenció i inserció sociolaboral de persones immigrants; i, finalment, activitats per a la integració de la diversitat i acompanyament inclusiu a través de tallers de ciutadania per a població gitana i persones immigrants.

Source: marratxi.es