L’Ajuntament de Marratxí ha reprès les inspeccions gratuïtes a domicili per a la detecció de focus potencials de cria de moscard tigre al municipi. Es tracta d’un projecte pioner a la Unió Europea que Marratxí va iniciar al 2018. Funciona mitjançant servei a demanda, de manera que les persones interessades el poden sol·licitar amb la presentació per registre d’entrada a l’Ajuntament del formulari disponible a la web marratxi.es.

El servei està adreçat a aquells domicilis que disposin de zona exterior, com jardí, hort o terrassa i el formulari de sol·licitud inclou un apartat on la persona sol·licitant de la inspecció pot especificar a quina franja horària s’estima més que el tècnic realitzi la visita al seu domicili.

Cal recordar que el moscard tigre, originari del sud-est asiàtic, es va detectar per primera vegada a Mallorca l’estiu de 2012. Se’l reconeix per les ratlles blanques que té al cap i al cos i és actiu sobretot de dia i a l’exterior de les cases. Les femelles produeixen molèsties a causa del nombre elevat de picades que fan. 

Els experts consideren que el més important i efectiu, en termes de prevenció, és evitar la posta d’ous i el creixement de les larves aquàtiques. Per tant, convé eliminar els punts d’aigua on pugui créixer. 

Aquesta campanya de control de plagues del moscard tigre se suma a les altres que també du a terme l’Àrea de Medi Ambient de l’Ajuntament de Marratxí, com la de la processionària del pi.

Més informació a:

Source: marratxi.es