L’Ajuntament de Marratxí ha iniciat les obres de l’olleria de Can Palou, propietat del Consistori des de l’any 2016. Es tracta de la reforma de la coberta i el reforç de la seva estructura, amb l’objectiu de millorar l’estat de l’edifici emblemàtic. Per fer la reforma es destinarà un pressupost de 181.714,30 € i tindrà una dura de 4 mesos, aproximadament. 

L’olleria, que va paralitzar la seva activitat l’any 1956, és un dels millors exemples de la indústria artesanal, ja que conserva tots els elements propis d’una obradoria de fang. A més, està catalogat al Catàleg de Marratxí i figura com a bé Catalogat Insular del Patrimoni Històric de Mallorca. 

El conjunt s’estructura amb dos cossos amb una carrera central. La part situada al nord està formada per dos habitatges i l’obrador. D’altra banda, al sud hi ha els porxos, el molí de sang, els morters i les pasteres. El forn de quatre pisos també se situa en aquesta zona. Els habitatges es desenvolupen a la planta baixa i els porxos i l’obrador en una sola planta.

El programa de necessitat, segons s’indica al projecte, és la consolidació estructural de reforç i coberta, que es troben en molt mal estat de conservació, per aturar així el procés de degradació de l’edifici i garantir-ne l’estabilitat. També es preveu fer les obres per a l’adequació de l’evacuació de pluvials i el tancament i la neteja dels espais exteriors del conjunt.

Per a la reforma, seguiran els criteris estètics i de composició. S’utilitzaran els mateixos materials: pedra, fang, terra vermella, maons, escaire, marès, teula àrab, entre altres. També es seguiran les mateixes tècniques constructives, amb la mateixa dignitat d’execució.

La regidora de Cultura, Ceràmica i Patrimoni, Carmen Cañellas, ha mostrat la seva satisfacció perquè s’hagi iniciat la remodelació d’aquest immoble. “A l’última legislatura del PP, l’any 2015, es van deixar els diners per a la compra de l’olleria. Ja era hora que es comencessin les obres si no volíem que es perdés l’edifici”, ha manifestat.

El conjunt de treballs que es duran a terme són: substitució del sostre d’un dels habitatges, substitució de totes les cobertes (habitatges, porxos i obradoria), construcció de la coberta d’un dels forns, neteja de totes les parcel·les i elements patrimonials, nova recollida d’aigua pluvials mentre que la de l’habitatge es manté i el tancament de la parcel·la mitjançant una parcel·la metàl·lica d’acer corten corredissa, que s’obre completament deixant tot el pas lliure.