Habitatge, Accessibilitat, Transport, Mobilitat Sostenible, Patrimoni Municipal, Patrimoni Històric, Cementiri, Medi Ambient i Agricultura, Parcs i Jardins, Vies i Obres i Neteja Viària

Serveis Socials, Igualtat, Educació, Formació i Ocupació, Joventut, Cultura, Ceràmica, Fires i Festes, Esports, Gent Gran, Participació Ciutadana, Promoció Econòmica, Comerç, Empresa, Indústria i Turisme

Recursos Humans, Comunicació, Defensor Ciutadania, Seguretat Ciutadana

Economia, Contractació, Marratxí XXI

La concreta composició de les comissions informatives és en base a les propostes d’adscripció concreta de cada comissió que formulin els respectius portaveus dels grups polítics municipals i Regidors no adscrits, d’acord amb la fórmula segúent:

Regidors del PSIB – PSOE: 3 titular més 2 suplents.
Regidors de MÉS-APIB: 2 titulars més 2 suplents.
Regidors del P.P.:2 titulars més 2 suplents.
Regidors de Ciudadanos: 1 titular més 1 suplent
Regidors de VOX: 1 titular més 1 suplent
Regidor de Unides Podem: 1 titular.
Regidora de Idma-El Pi: 1 titular