Consum Responsable

Els poders públics tenen la responsabilitat de dictar normes perquè l’economia sigui sostenible, solidària i respectuosa amb els drets humans, són les persones consumidores a títol individual les que opten o no per un consum responsable a l’hora de consumir.

La persona consumidora i usuària responsable és aquella que, és conscient, crítica, ètica i es guia per criteris socials i medioambientals amb l’objecte de contribuir a un entorn favorable per a tots i totes, i garantir un consum amb el menor impacte possible al medi ambient, i així millorar la qualitat de vida de les persones que habiten aquest planeta i de les generacions futures.

Consum responsable: consumir menys i que el que consumim sigui el més sostenible i solidari possible. Els fonaments jurídics del consum responsable i la producció sostenible està als articles 191 i 193 del Tractat de funcionament de la Unió Europea.

Horaris Tarifes Elèctriques

A continuació podreu veure quins són els preus de l’electricitat depenent de l’hora del dia. Aquesta informació és molt important per aconseguir fer un consum responsable i evitar l’encariment de la factura.

Vall: 00:00 a 08:00    Preu més barato

Plana: 08:00 a 10:00

14:00 a 18:00                    Preu mitg

22:00 a 00:00

Punta: 10:00 a 14:00

18:00 a 22:00                   Preu més car

Caps de setmanes i festius totes les hores són planes.