Contractació

L’àrea de Contractació és l’encarregada d’elaborar els contractes amb els proveïdors aplicant la normativa vigent i els processos d’adjudicació als procesos de contractació de l’Administració Pública.

Serveis

L’Ajuntament de Marratxí publica totes les licitacions públiques així com la corresponent documentació a la Plataforma de Contractació del Sector Públic.

Per accedir a les licitacions que tramiten els següents òrgans de contractació s’hi pot accedir amb els respectius enllaços