La cova prehistòrica de Son Caulelles

La cova pretalaiòtica de Son Caulelles (també coneguda com “cova des moro”) és un dels monuments funeraris prehistòrics de Mallorca. La seva antiguitat és d’uns 3.000 anys, i formava part d’un conjunt de cinc coves funeràries, si bé les altres quatre ja no són visibles en quedar sepultades amb la construcció del camp de futbol de Son Caulelles. El 2017, l’Ajuntament va adquirir la cova i, per tant, és de titularitat pública.

L’Ajuntament durà a terme les mesures necessàries per a la seva protecció i conservació, al costat del treball de senyalítica adequada als temps actuals, que suposi el menor impacte ambiental, va ser declarada Bé d’Interès Cultural en 1966 i s’ha adquirit a través d’una permuta de tres solars i 90.548 €, aprovat inicialment per ple municipal al febrer de 2017, i aprovat definitivament a l’abril.

  • Cova de Son Caulelles

    Direcció: C/Antoni Jaume, 44, 07141 Es Pont d’Inca, Illes Balears