CURSOS ESCOLA CERAMICA 2019_Mesa de trabajo 1

La preinscripció per als cursos que l’Escola Municipal de Ceràmica durà a terme la temporada 2019-2020 s’obrirà el dia 1 d’agost i es tancarà el dia 16 del mateix mes. En concret, es tracta d’un curs de ceràmica manual i d’un concurs de torn. Els alumnes només seran admesos en un dels cursos oferts.
Per a tots dos cursos, la preinscripció s’ha de formalitzar al registre d’entrada de l’Ajuntament (al Camí de n’Olesa, 66, a Sa Cabaneta), l’Oficina d’Atenció al Ciutadà (OAC) del carrer de Santedat, 2, d’Es Pont d’Inca, o a l’OAC del camí de Sa Cabana, també a Es Pont d’Inca. Per a més informació, es pot contactar amb el telèfon de l’àrea de Cultura de l’Ajuntament 971 797 624.
Els criteris de valoració de totes les persones presentades són dos: d’una banda, els anys que han estat matriculats a l’Escola Municipal de Ceràmica prèviament (menys puntuació quants més cursos hi hagin fet) i si estan o no empadronats a Marratxí.
Tant el curs de ceràmica manual com el de torn s’iniciaran el dia 3 d’octubre i s’acabaran el 19 de juny. En el cas del curs de torn, es requereixen coneixements previs de ceràmica.
El dia 26 d’agost es publicarà a la web de l’Ajuntament (www.marratxi.es) la llista de l’alumnat admès als cursos, com també les persones que quedin en llista d’espera. Entre els dies 27 i 28 d’agost, l’alumnat admès haurà de confirmar a l’àrea de Cultura (cultura@marratxi.es) l’acceptació o la renúncia a la plaça.
Cadascun dels cursos tenen com a preu de matrícula 25,65 euros, mentre que el trimestre per als empadronats a Marratxí és de 66 euros i per als no empadronats en el municipi és de 132 euros.
La baixa voluntària durant el curs no suposarà el reemborsament de les quotes abonades. En tot cas, aquesta baixa s’ha de comunicar per escrit a l’àrea de Cultura de l’Ajuntament amb un mes d’antelació (cultura@marratxi.es).

Més informació aquí.

La entrada El dia 1 d’agost s’obre el període de preinscripció dels cursos 2019-2020 de l’Escola Municipal de Ceràmica aparece primero en Marratxí.es.

Source: marratxi.es