En el primer ple telemàtic de la història de Marratxí celebrat dimarts vespre es va aprovar una declaració conjunta de tots els partits instant al Ministeri d’Hisenda a flexibilitzar les regles de fiscals per tal que el consistori pugui fer front amb els seus doblers les necessitats socials dels seus veïnats i veïnades en aquesta crisi, i també per estimular l’economia una vegada acabin les restriccions de l’Estat d’Alarma.

En concret els acords als quals han arribat els grups polítics demanen “flexibilitzar la regla fiscal d’estabilitat pressupostària, sostenibilitat financera i de regla de despesa que impedeixen actuar a l’administració més propera davant els ciutadans de manera que permeti reforçar les polítiques socials i de reactivació econòmica que requereix i requerirà la crisi de la COVID-19”

A més es demana que “s’elimini el límit màxim de 300 milions què disposen el conjunt de les corporacions locals per a finançar les ajudes econòmiques i totes les prestacions de serveis gestionades pels serveis socials d’atenció primària i atenció a la dependència”.

També els grups del consistori demanen “Que no es negociï cap fórmula perquè el Govern pugui disposar dels fons de les entitats locals” i que “es permeti a les entitats locals exercir la seva autonomia per establir mesures d’estímul a la demanda i reactivació de l’economia amb els seus propis recursos” sense les restriccions de la coneguda com “Llei Montoro”.

Cal recordar que l’Ajuntament de Marratxí és una entitat que cada any té superàvit, sense deute bancari i amb quasi 40 milions d’euros de romanent de tresoreria als bancs sense poder utilitzar per aquestes regles fiscals.

Source: marratxi.es