El batle de Marratxí, Miquel Cabot, i el regidor d’Esports de Palma, Francisco Ducrós, amb la presència del batle de Palma, José Hila, i el regidor d’Esports de Marratxí, Daniel Mas, han signat aquest dimecres un conveni de col·laboració gràcies al qual els residents de Marratxí podran gaudir de les instal·lacions esportives de l’IME amb unes quotes d’abonament equiparades a les de les persones empadronades a Palma.

Gràcies a aquest acord, a partir de dia 1 d’abril, les persones residents a Marratxí podran tramitar l’abonament de l’IME amb una reducció mitjana del 25% en el cas de la modalitat individual o familiar i d’un 62% en el cas de l’abonament jove. Així mateix, també s’aplicarà el 90% de descompte a les persones majors de 65 anys, persones amb diversitat funcional i pensionistes per orfandat.

El batle de Marratxí, Miquel Cabot, ha destacat que aquest conveni “és una demostració que Palma i Marratxí es donen la cara i no l’esquena, com passava fa anys, i aquesta vegada és per cobrir una demanda històrica dels nostres ciutadans, augmentam els serveis esportius nostres ciutadans i ens aprofitam dels avantatges de ser un àrea metropolitana”.

El batle de Palma, José Hila, s’ha mostrat “molt content” d’aquest conveni perquè “ja fa temps que els dos ajuntaments treballem en donar més serveis als nostres ciutadans que passen d’un municipi a un altre amb total normalitat i també ho havíem de fer les administracions. Ja ho hem fet amb l’EMT, amb el centre de salut Muntanya, a la nova passarel·la de S’Indioteria i ara ho feim amb les piscines i els gimnasos de l’IME”.

D’acord amb el conveni, les persones usuàries hauran de tenir la targeta ciutadana en vigor en el moment de fer la tramitació per a obtenir els descomptes.

El conveni tindrà una durada de quatre anys, i es prorrogarà anualment de forma automàtica fins a un màxim de quatre anys més L’Ajuntament de Marratxí compensarà econòmicament a l’IME les diferències d’imports del conjunt de residents que tramitin l’abonament. D’altra banda, es crearà una Comissió de Seguiment per a garantir-ne la correcta execució.

Daniel Mas, regidor d’Esports de Marratxí, ha expresat la seva satisfacció per la firma d’aquest conveni que satisfà una proposta dels pressuposts participatius del 2018. “Els 500 usuaris de Marratxí que actualment fan ús de les instal·lacions de l’IME es beneficiaran a partir de l’1 d’abril d’un descompte mitjà del 25% que pot arribar a un 62%. A més, suposam que s’incrementaran els usuaris que se’n beneficiaran d’aquests descomptes”.

Annex de preus Sense descompte Amb descompte
Familiar anual any natural 279,00 210,00
Familiar sis mesos consecutius dins any natural 165,50 125,00
Familiar tres mesos consecutius dins any natural 99,00 74,00
Familiar mensual mes natural 43,50 32,00
Individual(1) anual any natural 181,50 136,00
Individual(1)  sis mesos consecutius dins any natural 106,00 80,00
Individual(1) tres mesos consecutius dins any natural 68,00 51,00
Individual(1) mensual 31,00 23,00
Jove(2) anual any natural 181,50 68,00
Jove(2) sis mesos consecutius dins any natural 106,00 40,00
Jove(2) tres mesos consecutius dins any natural 68,00 25,50
Jove(2) mensual mes natural 31,00 11,50

(1) Descompte del 90% en els abonaments individuals per a persones majors de 65 anys,  persones amb diversitat funcional (a partir d’un 33% d’incapacitat permanent total, permanent absoluta i gran invalidesa) i pensionistes per orfandat, empadronades a Marratxí

(2) Abonament Jove: joves fins a 25 anys i empadronats a Marratxí

*Per als abonaments familiars tots els membres de la família han d’estar empadronats en el municipi.

**Aquest quadre de preus públics és el vigent actualment i en cada moment s’adaptarà a les variacions que eventualment es vagin aprovant per l’Ajuntament de Palma