Els resultats de les votacions dels Pressuposts Participatius 2020 permetran que l’Ajuntament dugui a terme l’any que ve cinc propostes d’entre totes les finalistes, per un import global de 200.000 euros. Enguany, la participació ha estat de 1.851 persones. Aquesta participació ha estat rècord, ja que a l’edició de l’any passat votar 1.761 persones i fa dos anys 1.433. S’ha de destacar, a més, que el canal de participació més usat ha estat el de la plataforma on-line, molt per sobre del vot presencial, que ha registrat 28 butlletes.

D’entre totes les propostes finalistes, la més votada ha estat la de d’habilitació de jocs i activitats sanes per a tots, que consisteix en la instal·lació en distints espais públics del municipi de zones específiques d’esbarjo juvenil i adult per dur-hi a terme activitats esportives i artístiques. La proposta, presentada per un particular, tendrà un cost de 30.000 euros.

La segona proposta amb més suport popular ha estat la relativa a la instal·lació d’estructures d’ombreig al CEIP Nova Cabana per a l’ús dels infants els mesos de més calor. El cost, en aquest cas, ascendeix a 118.000 euros. Aquesta proposta la va presentar el mateix centre.

La tercera proposta més votada ha estat la Reforma del bosquet de l’escola de Primària del CEIP Costa i Llobera. Consisteix en l’adequació d’aquest espai per tal que esdevingui un lloc d’aprenentatge per als infants. El cost és de 15.000 euros, i la iniciativa surt de l’AMIPA de l’escola.

La quarta proposta amb major suport popular és la relativa al Rol Diversió Sana, que planteja dur a terme com a mínim una vegada l’any iniciatives lúdiques nocturnes, a l’estil de l’Apocalipsi Zombie. La iniciativa sorgeix d’un particular, i el cost és de 6.000 euros.

Finalment, la darrera de les propostes que es podrà dur a terme és l’Adequació dels espais en el pati del CEIP Janer Manila, per un import de 32.000 euros. La iniciativa va sorgir de l’AMIPA del centre.

En aquest sentit, s’ha de recordar que el nombre d’iniciatives que es podran dur a terme al llarg de l’any que ve el determina l’import màxim de 200.000 euros resultant de la suma de totes elles.

Source: marratxi.es