Ja han finalitzat les obres de supressió del pas a nivell de vehicles i vianants situat al carrer de sa Farinera, en el punt quilomètric 4,2 de la línia de tren Palma-Inca. Les obres, que es varen adjudicar a l’empresa COMSA, SAU, per un import d’1.431.334,28 € (amb l’IVA exclòs), han permès el tancament definitiu del trànsit en aquest pas que era un dels que més trànsit rodat suportava.

El pas a nivell de sa Farinera ha estat substituït per un pas inferior (sota les vies) per a vianants en aquest mateix punt i per un pas elevat (un pont) sobre el torrent de Coanegra, a l’altura dels carrers des Canyar i es Verderol, perquè circulin els vehicles. Aquest pont comunica directament les urbanitzacions des Pont d’Inca i sa Cabana, i és l’alternativa al pas que hi havia fins aleshores per al trànsit rodat.

Tant el conseller de mobilitat Josep Marí com el batle de Marratxí, Miquel Cabot, han destacat l’estreta col·laboració entre SFM i l’Ajuntament des del primer moment per dur a terme aquest projecte, que millora la seguretat de la circulació de persones i vehicles en aquesta part del municipi.

El projecte recull suggeriments i propostes de l’Ajuntament de Marratxí i, així, el pont que s’està construint sobre el torrent de Coanegra, que tindrà 30 metres de longitud, incorporarà un carril bici de 2 metres d’amplària. L’objectiu és mantenir la connectivitat actual dels nuclis des Pont d’Inca i sa Cabana però amb una major seguretat, tant per als vehicles com per als vianants i per a la circulació ferroviària.

També, d’acord amb l’Ajuntament de Marratxí, en l’execució del pas inferior per a vianants, es crea una plaça contínua al carrer de sa Farinera a banda i banda del pas. La supressió del pas a nivell de sa Farinera és una acció més emmarcada dins l’estratègia del Govern de les Illes Balears de millora de la seguretat en el transport ferroviari iniciada ja la passada legislatura i que té per finalitat la supressió total dels passos a nivell existents a la xarxa ferroviària a mesura que les possibilitats tècniques i pressupostàries ho permetin.