Orden del día Junio | Marratxí.es

Orden del día pleno de junio

  • 23 junio 201623/06/16

Compartimos el orden del día del pleno ordinario, que tendrá lugar el martes día 28 de junio a las 20h.

A)    PART RESOLUTIVA

1.    Lectura i aprovació acta sessió anterior

Economia i Hisenda:

2.    Reconeixement de crèdits 06/16

3.    Aprovació Pla econòmic-financer

4.    Aprovació Pla estratègic de subvencions 2016-2018

5.    Modificació Ordenança Fiscal reguladora de l’ICIO.

6.    Aprovació Ordenança reguladora del preu públic per a la prestació del servei públic de transport a demanda amb taxi.

7.    Declaració de no disponibilitat de crèdits.


Urbanisme i Habitatge:

8.    Aprovació definitiva estudi de detall situat al carrer Cas Canonge, 63 Pòrtol

 

Interior i Recursos Humans:

9.    Modificació acords plenaris sobre els representants als òrgans col·legiats.

10.  Modificació composició i presidencia de les CCII municipals i règim de reunions. 

Serveis Socials:

11.  Reglament de regulació de les prestacions econòmiques i materials de carácter social.

Mocions:

12.  Moció presentada pel Partit Popular sobre la renovació dels habitatges municipals i oferta d’habitatges de promoció pública als ciutadans residents de Marratxí


B)    PART DE CONTROL:

-       Donar compte dels següents decrets i resolucions:

1.    Dels decrets i resolucions del període entre sessions

 

Economia i Hisenda:

2.    Donar compte Decret modificació de drets reconeguts d’exercicis tancats.


Interior i Recursos Humans:

3.    Donar compte escrit Som Guanyem de nomenament de portaveu.

4.    Donar compte escrit del portaveu de Som Guanyem d’adscripció del regidor Sr. Antoni Mangiova Ripoll al grup polític Som Guanyem

5.    Donar compte de l’escrit del regidor Sr. Antoni Mangiova Ripoll d’acceptació del règim de dedicació parcial (65%)

6.    Donar compte Decret de delegació de firma en matèries de gestió de Gent Gran, Mobilitat, Transport Públic, Neteja Viària, Manteniment de Parcs i Jardins, Medi Ambient i Agricultura a favor de la regidora, Sra. Cristina Alonso Pujadas.

7.    Donar compte Decrets de Batlia de nomenament de Tinents de Batle i de membres de la Junta de Govern Local.

8.    Donar compte Decret de Batlia de delegacions de l’Alcaldia a favor del regidor, Sr. Antoni Mangiova Ripoll.

Precs i preguntes

Descargar ordren del día en PDF


Compartir:Tweet about this on TwitterShare on FacebookShare on Google+Share on LinkedInPin on PinterestEmail this to someone

Ús de Cookies

Aquest lloc web utilitza Cookies perquè vostè tingui la millor experiència d'usuari. Si continua navegant està donant el seu consentiment per a l'acceptació de les esmentades cookies i l'acceptació de la nostra política de cookies, cliqueu l`enllaç per a més informació. ACEPTAR