FACTURACIÓ ELECTRÒNICA

Amb motiu de l’entrada en vigor, a partir del dia 15 de gener de 2015, de la Llei 25/2013, totes les factures a partir de 5.000,00€ dirigides a l’Ajuntament de Marratxí, l’Institut Municipal de la Comunicació de Marratxí i l’empresa municipal Marratxí XXI, hauran de ser electròniques i presentades al punt general d’entrada de factures electròniques (FACe).

Els codis DIR3 necessaris per a facturar electrònicament són els següents:

– Ajuntament de Marratxí:

Oficina comptable: L01070368 Departamento de Intervención

Òrgan gestor: L01070368 Departamento de Intervención

Unitat tramitadora: L01070368 Departamento de Intervención

– Institut Municipal de la Comunicació de Marratxí (ICOM):

Oficina comptable: LA0002625 ICOM

Òrgan gestor: LA0002625 ICOM

Unitat tramitadora: LA0002625 ICOM

– Marratxí XXI:

Oficina comptable: LA0002624 Marratxí XXI

Òrgan gestor: LA0002624 Marratxí XXI

Unitat tramitadora: LA0002624 Marratxí XXI

El Ministeri d’Hisenda i Administracions Públiques facilita, de forma gratuïta, les eines necessàries per a la realització de la factura electrònica i per a la seva presentació al punt general d’entrada (FACe).

Per a més informació:

Factura electrònica

http://www.facturae.gob.es

http://www.minhap.gob.es/es-ES/Servicios/Paginas/Facturaelectronica.aspx

Plataforma FACe

http://administracionelectronica.gob.es/ctt/face

http://face.gob.es

http://www.facturae.gob.es/que-desea/Paginas/administraciones-publicas.aspx