Aprovació de l’Expedient: 18 de novembre de 2010
Duració: 1 any
Import màxim:1.500.000,00€
Adjudicació provisional:Adjudicat Provisionalment 25 de novembre de 2010.
Adjudicatari: A favor de “BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA S.A.”

Número d’expedient:
06/2010
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
30 de novembre de 2010