NÚM. EXPEDIENT: 04/2010
TÍTOL: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI D’ATENCIÓ AL CENTRE D’ESTADES DIÜRNES DE L’AJUNTAMENT DE MARRATXÍ (Carrer Josep Tarongí – Avinguda Can Carbonell Ses Cases Noves).

PREU LICITACIÓ: 520.000,00.-€(TOTAL CONTRACTE)IVA EXCLÒS, 130.000,00.-€ (ANUALS)IVA EXCLÒS.

GARANTIA PROVISIONAL: NO S’EXIGEIX .
PREU ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:520.000,00.-€IVA EXCLÒS, 130.000,00.-€ (ANUALS)IVA EXCLÒS.

TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT
TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA
PROCEDIMENT: OBERT

FASES I ESTAT
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT:13 DE MAIG DE 2010
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS:DEL 26 MAIG AL 11 DE JUNY DE 2010.
NOU TERMINI PRESENTACIÓ PROPOSICIONS D’ACORD AMB LA PUBLICACIÓ DE DATA 01-06-2010 DE CORRECCIÓ D’ERRORS : DEL 2 JUNY AL 18 DE JUNY DE 2010
NOU TERMINI PRESENTACIÓ PROPOSICIONS D’ACORD AMB LA PUBLICACIÓ DE DATA 24-06-2010 : DEL 25 JUNY AL 9 DE JULIOL DE 2010
AJUDICACIÓ PROVISIONAL: 7 DE SETEMBRE 2010.
ADJUDICATARI PROVISIONAL: CREU ROJA
ADJUDICACIÓ DEFINITVA: : 5 D’OCTUBRE DE 2010.
PUBLICACIÓ ADJUDICACIÓ DEFINITIVA : (BOIB 153 DE DATA 23-10-2010)