PREU LICITACIÓ: 690.000,00€ (IVA EXCLÒS)

GARANTIA PROVISIONAL: 3% DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ (IVA EXCLÒS)

GARANTIA DEFINITIVA: 5% DE L’IMPORT D’ADJUDICACIÓ

DATA D’ENVIAMENT DE L’ANUNCI DE LICITACIÓ AL DOUE: 8 D’AGOST DE 2017

PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: DEL 14 D’AGOST FINS AL 18 DE SETEMBRE A LES 14,00 hores.

NÚMERO D’EXPEDIENT: 3/2017.

TIPUS DE CONTRACTE: SERVEIS.

TIPUS DE PROCEDIMENT: OBERT.

UNITAT: CONTRACTACIÓ MARRATXÍ XXI SAU.

[Download not found] [Download not found] [Download not found] Resolucio.pdf [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]