NÚM. EXPEDIENT 02/2009 Títol: SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS, DEPENDÈNCIES I INSTAL•LACIONS MUNICIPALS, I CENTRES ESCOLARS, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ. Duració: 48 mesos PREU ADJUDICACIÓ PROVISIONAL: SERVEI 1(LOT.1) 236.400,00€/ANUALS(IVA exclòs) SERVEI 2 (LOT.2) 74.900,00€/ANUALS(IVA exclòs) SERVEI 3 (LOT.3) 75.400,00€/ANUALS(IVA exclòs)

TRAMITACIÓ I PROCEDIMENT PROCEDIMENT: Obert TRAMITACIÓ: Ordinària

FASES I ESTAT Aprovació expedient: 30 de juliol de 2009 Data enviament D.O.U.E: 31 de juliol de 2009 Publicació D.O.U.E: 1 D’AGOST DE 2009 DATA FINALITZACIÓ PRESENTACIÓ DE PROPOSTES: FINALITZAT APROVACIÓ ADJUDICACIÓ PROVISIONAL:1 D’OCTUBRE 2009 Adjudicataris Provisionals: Servei 1: BALEARS DEL LIMPIEZA S.A. Servei 2: BALEARS DEL LIMPIEZA S.A. Servei 3: SERVICIOS ESPECIALES DE LIMPIEZA S.A. ADJUDICACIÓ DEFINITIVA:9 DE NOVEMBRE DE 2009 PUBLICACIÓ D.O.U.E: 20 NOVEMBRE 2009 PUBLICACIÓ BOE: 30 NOVEMBRE 2009