APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT: 13 DE FEBRER DE 2013
PREU LICITACIO: 4,50€/ MENÚ(IVA EXCLÒS)

ADJUDICACIÓ: 11 DE MARÇ DE 2013
ADJUDICATARI: RESTAURANT CAN ARABÍ S.L.
PREU ADJUDICACIÓ: 4,00€ MENÚ(IVA EXCLÒS)

Número d’expedient:
01/2013
Tipus de contracte:
Subministraments
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
14 de març de 2013