APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT: 24 de maig de 2013.
PREU LICITACIÓ: 2.550.000,00€ (IVA EXCLÒS) 850.000,00€ /IVA EXCLÒS)ANUALITAT
PREU PER TRANSPORT REALITZAT: 45,00€(IVA EXCLÒS)/VIATGE
GARANTIA PROVISIONAL:3% de l’import anual del contracte(25.500,00€)
PRESENTACIÓ DE PROPOSICIONS: FINALITZAT TERMINI
ADJUDICACIÓ: 20 D’AGOST DE 2013
ADJUDICATARI: FOMENTO DE CONSTRUCCIONES Y CONTRATAS S.A.
PREU ADJUDICACIÓ: 2.400.000,00€(800.000,00€/ANUALITAT)(IVA EXCLÒS)

Número d’expedient:
002/2013
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
4 de juliol de 2013
Data publicació a la web:
28 de maig de 2013

OBERTURA “SOBRE 1” (20 KB)
OBERTURA “SOBRE 2” (33 KB)
OBERTURA ” SOBRE 3″ (22 KB)
ANUNCI ADJUDICACIÓ DOUE 22-08-2013 (97 KB)
RESPOSTA INSTÀNCIA M.MASCARO 27-06-2013 (206 KB)
NOTA ACLARATORIA (23 KB)
ANUNCI LICITACIÓ BOE 131 01-06-2013 (161 KB)
ANUNCI DOUE 2013/S 101-173328- 28-05-2013 (123 KB)
ANNEX IV (14 KB)
ANEXO I (377 KB)
Subrogacio Personal Procedimient RSU. (51 KB)
ANNEX III (3.35 MB)
ANEXO III (2.80 MB)
ANNEX II (2.88 MB)
ANEXO II (2.85 MB)
ANEXO IV (458 KB)
INSTÀNCIA M.MASCARÓ 26-06-2013 (25 KB)
NOTA ACLARIDORA (9 KB)
ANNEX I (334 KB)
Pliego Condiciones Técnicas RSU (573 KB)
Plec Condicions Tecniques RSU (568 KB)
Pliego Condiciones Economico Administrativas Procedimiento RSU (599 KB)Plec Condicions Economic Administratives RSU (571 KB)