CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS D’AUDITORIA DE COMPTES ANUALS DE L’EMPRESA MUNICIPAL MARRATXI XXI S.A.U.

APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT: 12 DE NOVEMBRE DE 2012
PREU LICITACIO: 24.150,00€ (IVA NO INCLÒS) 8.050,00/ANUAL (IVA NO INCLÒS)

ADJUDICACIÓ: 27 DE NOVEMBRE DE 2012
ADJUDICATARI: RSM GASSÓ AUDITORES S.L.P
PREU ADJUDICACIÓ: 21.000,00€/7.000,00€ ANUALITAT (IVA EXCLÒS)

Número d’expedient:
002/2012
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
19 de desembre de 2012