TÍTOL: CONCURS PER A LA CONTRACTACIÓ DELS SERVEIS DE MANTENIMENT DE LA JARDINERIA DE LES ZONES VERDES I PARCS PÚBLICS DELS ESPAIS INCLOSOS EN L’ ANNEX, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ

PREU LICITACIÓ: 336.300,00€(84.075,00€/ per anualitat)(IVA exclòs)
GARANTIA PROVISIONAL: NO ES FIXA
APROVACIÓ DE L’EXPEDIENT: 13 DE DESEMBRE DE 2011
PRESENTACIÓN DE PROPOSICIONS: FINALITZAT TERMINI
ADJUCACIÓ:14 DE FEBRER DE 2012
ADJUDICATARI: PODES I TALES TOMEU CATALÀ SL
PREU ADJUDICACIÓ: 285.000,00€/(IMPORT ANUAL 71.250,00)(IVA EXCLÒS)

Número d’expedient:
008/2011
Tipus de contracte:
Serveis
Tipus de procedimient:
Obert
Unitat:
Marratxí XXI
Data publicació a la web:
22 de desembre de 2011