Aprovació de l’Expedient: 30 de març 2011
Duració: 5 anys prorrogable 2 anys més(5+2)
Preu Licitació: 36.000,00€(TOTAL CONTRACTE)IVA EXCLÒS,7.200,00(ANUALS) IVA EXCLÒS.
TRAMITACIÓ: Ordinària
PROCEDIMENT: Obert
TERMINI PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: DEL 18 D’ABRIL AL 2 DE MAIG DE 2011
AJUDICACIÓ: 6 DE MAIG DE 2011
ADJUDICATARI: JOAN COLL I MAGDALENA CAÑELLAS
PREU ADJUDICATACIO: 7.200,00€/ANY (12 MENSUALITATS DE 600,00€(IVA EXCLÒS)

Número d’expedient:
01/2011
Tipus de contracte:
Altres tipus de contractes
Tipus de procedimient:
Obert
Data publicació a la web:
18 d’abril de 2011