CONCURS PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE NETEJA D’EDIFICIS, DEPENDÈNCIES I INSTAL·LACIONS MUNICIPALS, I CENTRES ESCOLARS I ESPORTIUS, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

PREU LICITACIÓ :   2.361.000,00.-€ (IVA EXCLÒS)

GARANTIA PROVISIONAL:  3% DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ (IVA EXCLÒS)

PRESENTACIÓ PROPOSICIONS:  DEL 10 DE FEBRER FINS AL 22 DE MARÇ A LES 14,00 hores.

NÚMERO D’EXPEDIENT:  5/2016.

TIPUS DE CONTRACTE:  SERVEIS.

TIPUS DE PROCEDIMENT:  OBERT.

UNITAT:  CONTRACTACIÓ MARRATXI XXI SAU.

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]