CONCURS  PER LA CONTRACTACIÓ DEL SERVEI DE RECOLLIDA I TRANSPORT DE LES FRACCIONS DE PAPER –CARTÓ, VIDRE I ENVASOS LLEUGERS, PROCEDENT DE LA RECOLLIDA SELECTIVA DE RESIDUS DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ, MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT.

PREU LICITACIÓ :   71.350,00.-€ (IVA EXCLÒS)

GARANTIA PROVISIONAL:  NO ES FIXA.

PRESENTACIÓ PROPOSICIONS: DEL 20 DE GENER FINS AL 3 DE FEBRER A LES 14,00 hores.

NÚMERO D’EXPEDIENT:  7/2016.

TIPUS DE CONTRACTE:  SERVEIS.

TIPUS DE PROCEDIMENT:  OBERT.

UNITAT:  CONTRACTACIÓ MARRATXI XXI SAU.

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]