NÚM. EXP. 003/2008
TÍTOL:Concurs per la instal·lació d’un trispol de cautxú al parc infantil d’Es Figueral.
Duració: Finalització obra 24 dies.
Preu d’adjudicació: 13.000.-€ (IVA exclòs)

Tramitació i Procediment
Tramitació: Ordinària
Procediment: Negociat sense publicitat

Fases i estat
Aprovació expedient: 26 de setembre de 2008.
Adjudicació Provisional: Adjudicat provisionalment en data 17 de novembre de 2008.
Adjudicatari: A favor de “Azahar Jardinería y Riegos S.A.”.
Adjudicació Definitiva: Adjudicat definitivament en data 29 de desembre de 2008

ADJUDICACIÓ PROVISIONAL BOIB