Termini de presentació de proposicions: fins dia 09 d’octubre, a les 14 hores

Duració del contracte: 48 mesos

Pressupost: Veure clàusula quarta del Plec de condicions.

Número d’expedient: RE 1/2015

Tipus de contracte: Subministres

Tipus de procediment: Obert

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]