Núm d’expedient: Ad. Esp. 3/2017

Tipus de contracte: Administratiu especial

Tramitació: Ordinària

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia 13 de setembre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos anys prorrogables fins a dos anys mes (2+1+1)

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]