Núm d’expedient: Ad. Esp. 6/2017

Tipus de contracte: Administratiu Especial

Tramitació: ordinaria

Procediment: Obert

Termini de presentació de proposicions: Fins dia  6 de setembre de 2017 a les 14 hores.

Duració del contracte: Dos cursos acadèmics, iniciant-se el curs 2017/2018, amb dues possibles pròrrogues (2+1+1)

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] BOIB-núm.-51-de-22-dabril-de-2023-Fixació-data-primer-exercici-convocatòria-AUXILIAR-ADMINISTRATIU.pdf [Download not found] [Download not found]