Núm. Expedient Mixt 1/2016
Tramitació: Ordinaria
Procediment: Obert
Termini de presentació de proposicions (anulat): fins dia 18 de maig de 2016, a les 14 hores.
Termini de presentació de proposicions: fins dia 31 de maig de 2016, a les 14 hores.
Preu de licitació (anulat): 63.200€ anuals/IVA exclòs
Preu de licitació: 67.000€ anuals/IVA exclòs.
Duració: un any, prorrogable de mutu acord, fins a un any mes
[Download not found]
[Download not found]
[Download not found]

[Download not found]
[Download not found]

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]