CONTRACTE DEL SERVEI DE POSTA A PUNT DELS CONTENIDORS SOTERRATS MARCA EQUINORD, SIS (6) EQUIPS, DEL TERME MUNICIPAL DE MARRATXÍ

EXP.: 04/2018, Contracte Menor

Empresa adjudicatària:    EQUIPOS Y SERVICIOS NORDESTE, S.L. (EQUINORD)

Duració del contracte: El termini màxim d’execució és de 9 mesos.

Import de l’adjudicació: 5.826,00 € (IVA exclòs) 7.049,46 € (IVA inclòs).

 [Download not found]