EXP.: 01/2018

Empresa adjudicatària: J&A Garrigues, S.L.P.

Duració del contracte: tramitació de l’expediente y seguiment judicial del contenciòs-administratiu.

Import de l’adjudicació: 8.000,00 euros (IVA exclòs); 9.680,00 euros (IVA inclòs).

[download id=”18133″]