EXP.: 02/2018

Empresa adjudicatària: FRAIKIN ASSETS, S.A.S. (arrendador) i FRAIKIN ALQUILER DE VEHÍCULOS, S.A. (dipositari).

Duració del contrato: 5 mesos a comptar des de l’1 de abril de 2018 fins el 31 d’agost de 2018.

Import de l’adjudicació: 13.875,00 euros (IVA exclòs); 16.788,75€ (IVA inclòs).

[Download not found]