EXP.: 07/2018, Contracte Menor

Empresa adjudicatària: SAVIA PROYECTOS Y MANTENIMIENTOS, S.L.

Duració del contracte: 3 mesos a comptar des de la signatura del contracte.

Import de l’adjudicació: 6.965,00€ (IVA exclòs) 8.427,65€ (IVA inclòs).

[Download not found]