EXP.: 06/2018

Empresa adjudicatària:  J&A GARRIGUES, S.L.P.

Duració del contracte: El termini màxim per l’execució del servei és de 6 mesos, a partir de la signatura del contracte (Signatura del contracte 31 de maig de 2018).

Import de l’adjudicació: 3.000,00€ (IVA exclòs); 3.630,00€ (IVA inclòs).

[Download not found]