Número Expedient: SE 6/2015

Tipus de contracte: Serveis

Tipus de procediment: Obert

Tramitació: Ordinària

Termini de presentació de proposicions: fins dia 13 de maig a les 14:00 hores.

Duració del contracte: s’executarà durant els dies 24, 26, 27, 28, 29 i 30 de juny de 2015.

Preu de licitació: 61.983’47 €, iva exclòs

[Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found] [Download not found]