Número d’expedient:
Obr 9/2014
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
21 de juliol de 2014
Arxius adjunts:

Edicte anunciant el projecte BOIB núm. 97 de 19 de juliol de 2014 (104 KB)

Data publicació a la web: 21 de juliol de 2014

Emprenta digital SHA1: 57b4683486cabf24fe2c6679790dd224bad7cee4