Número d’expedient:
Obr 12/2014
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
17 d’octubre de 2014
Arxius adjunts:

Edicte anunciant el projecte Boib n1 138 de 9 d’octubre (115 KB)

Data publicació a la web: 17 d’octubre de 2014

Emprenta digital SHA1: b60e341d490611cb7221d21a2e85b3b00af4536f

[Download not found]