Número d’expedient:
Obr 8/2014
Tipus de contracte:
Obres
Tipus de procedimient:
Negociat sense publicitat
Data publicació a la web:
26 de juny de 2014
Arxius adjunts:

Edicte anunciant el projecte Boib 87 de 26-06-2014 (104 KB)

Data publicació a la web: 26 de juny de 2014

Emprenta digital SHA1: 359ab0cc23fb7b90ecb7202ddb48426ccb8fb420