Número d’expedient: Ge 3/2014

Tipus de contracte: Gestió

Tipus de procedimient: Negociat sense publicitat

Data publicació a la web: 1 de desembre de 2014

Arxius adjunts:

Edicte anunciant l’adjudicació (144 KB)
Data publicació a la web: 1 de desembre de 2014
Emprenta digital SHA1: 23c9ff0eb49f0c54230966e13a472caa9128423f

[Download not found]

Data publicació a la web: 23 de desembre de 2014