Número expedient: Ad. Esp. 01/2015

Tipus de contracte: Contracte administratiu especial

Tipus de procediment: Negociat sense publicitat

[download id=”6370″]

[download id=”6372″]