Termini de presentació de proposicions: fins dia 25-07-2014 a les 14:00 hores
Duració del contracte: un any, prorrogable de mutu acord fins a un any més
Preu de licitació: cànon de 748’41€ a l’alça

Número d’expedient:
Ge 1/2014
Tipus de contracte:
Gestió
Tipus de procedimient:
Obert
Data termini màxim:
25 de juliol de 2014
Data publicació a la web:
10 de juliol de 2014
Estats
Decret de l’Alcaldia declaració deserta licitació anunciada (70 KB)

Data publicació a la web: 5 d’agost de 2014

Emprenta digital SHA1: ec739661f2e9097c8f1f9e67d034c98efae3eb0b

Arxius adjunts:
Edicte anunciant la licitació Boib nº 93 de 10-07-2014 (119 KB)

Data publicació a la web: 10 de juliol de 2014
Emprenta digital SHA1: a7940f3f66edb0af78393731e354e3bf358d8e65

Plec de Clàusules Administratives Particulars i Tècniques (137 KB)

Data publicació a la web: 10 de juliol de 2014

Emprenta digital SHA1: 9a79208aa5d741d22433e9ffb0241080462e5749